Odaberite način prijave za rad:

AAI@EduHr identitet

Odabirom ove opcije biti ćete preusmjereni na stranicu Sveučilišnog računalnog centra na kojoj se možete prijaviti korištenjem svoje AAI@EduHr elektroničkog identiteta.

Ovu opciju odaberite samo ukoliko posjedujete AAI@EduHr elektronički identitet. Ukoliko ne posjedujete AAI@EduHr elektronički identtet a imate prava na njega molimo da ga ishodite a potom se sa potvrdom o svom identitetu javite u Centar za studentski standard Sveučilišta u Zadru.

Više o tome kako dobiti elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr možete pronaći na ovoj stranici.

PRIJAVA - AAI@EduHR

Prijava korištenjem korisničkog imena i zaporke

Ova je opcija namjenjena isključivo korisnicima koji ostvaruju pravo na rad posredstvom Centra za studentski standard Sveučilišta u Zadru a istovremenu ne ostvaruju pravo za dobivanje elektroničkog identiteta u sustavu AAI@EduHr.

Za prijavu koristite korisničko ime i zaporku koje ste dobili od djelatnika Centra za studentski standard Sveučilišta u Zadru. Ukoliko ste zaboravili svoje pristupne podatkee obratite se djelatnicima Centra.

PRIJAVA - korisničko ime i zaporka